Lite strul


Spammades lite i kväll. 11 servrar larmade samtidigt, och jag förstod varför.

Hade ändrat i jobbet Index and Statistics maintenance på samtliga servrar & miljöer. Bara utvecklingsmiljön som inte larmade.

Orsaken var att jag hade satt extra ‘-tecken i skriptet. Hade gjort det manuellt i utv och sedan hade jag kopierat resultatet (inte den ändring jag hade gjort) för att ändra jobben i andra miljöer.

När jag skriptade ändringar så blev det:

@FragmentationMedium = ''INDEX_REBUILD_ONLINE,INDEX_REBUILD_OFFLINE''

I genererade skriptet:
@FragmentationMedium = ''''INDEX_REBUILD_ONLINE,INDEX_REBUILD_OFFLINE''''

Det skulle ha varit

@FragmentationMedium = 'INDEX_REBUILD_ONLINE,INDEX_REBUILD_OFFLINE'

I genererade skriptet:
@FragmentationMedium = ''INDEX_REBUILD_ONLINE,INDEX_REBUILD_OFFLINE''

Så jag ändrade i prod först och startade om jobben på de servrarna. Det tog inte låg stund innan AG i prod började larma.

Max redo_queue_size >= 5GB & sen Max redo_queue_size >= 10GB.

Suck tänkte jag, förstod varför så jag fortsätta att ändra i jobben på andra servrarna/miljöerna.

Efter 1,5 timme så var alla köer tömda och all data synkade. Två stora AG , 2 databaser orsakade dessa larm.

En AG/databas hade som hängde inte med synkning till 2 servrar.
(22 651 920 KB mot en server & den andra 19 026 154 KB)

Den andra databasen i den andra AG hade bara problem att synka klart mot en server (över 5GB). Som mest 24 051 883 KB.

Genom att ta bort INDEX_REORGANIZE från jobbet så gick jobbet mycket fortare i andra miljöerna

@FragmentationMedium = 'INDEX_REORGANIZE, INDEX_REBUILD_ONLINE,INDEX_REBUILD_OFFLINE'

I prod förutom den här ändringen hade jag kompletterat jobbet genom att lägga till 6 AG. Så det var första gången det här jobbet gick mot alla AG.

Borttag av INDEX_REORGANIZE gjorde att jobb steget mot en AG tog 00:20:08 mot tidigare 01:13:50!

En AG som inte fanns i prod tidigare tog jobbsteget 01:14:36 att köra. Samma databas hade annat resultat i andra miljöer

I Test tog det 00:13:25 mot tidigare 01:15:49. I Utv 00:15:09 mot tidigare 02:10:56.

Förhoppningsvis tar det inte lika lång tid i prod nästa vecka!

Jag måste dock ändra på jobben på nytt. SSISDB är ingen AG längre så jag måste skapa ett eget steg för den databasen, men det steget lär inte ta så lång tid 🙂

Den paniken och den lättnaden som följde efter


Fick panik när jag hittade papper där det stod att jag ska besikta hojen innan juli 2020! Hur kunde jag ha missat det?

Det tog lång stund innan jag hajade att det var förra hojens regnummer jag såg!

MT-07:an och MT-09:an hade ännu ett gemensamt nämnare, bokstaven F och en 9:a i reg nummer!

Blev så lättad när jag såg att det gällde gamla hojen 😀