Det kom en fix


Yey, det kom en buggfix som rättade till kartorna 🙂