Strul


Fick ett larm precis när jag skulle gå och lägga mig, 22:30.

Loggade in och såg att en databas i en AG inte synkades. Försökte logga in på den server där det inte loggades och det visades sig att tempdb var fullt. Inga andra databaser syntes på den servern heller.

Startade om SQL Servertjänsten på den servern och allt utom den den databas som hade larmat synkades.

Försökte göra resume, men det hjälpte inte. Det gick inte att komma in på databasen heller,

Tog bort replikan och försökte ta bort samtliga databaser i den replika, den server vars tempdb var fullt. Det gick inte, den AG som inte fanns kvar försökte få kontakt, men den grenen hade jag kapat.

Startade om tjänsten igen och då kom gick det att ta bort databaser som inte skulle finnas kvar. Lade sedan till replika och synkningen kom igång och efter dryga timmen var sista databasen var synkad. Det var den databas som hade larmat.

Satt och läste loggar medan jag väntade på att synkningen skulle bli klar och då såg jag ett meddelande jag inte sett förut: The version store is full. New version(s) could not be added. A transaction that needs to access the version store may be rolled back.

Jag tror att jag löste det hela på fel sätt dock, och skulle ha valt denna lösning.

En erfarenhet rikare. Skulle ha kollat flera loggar innan jag slängde mig på det hela och löste det hela med gammal beprövade metod.

Jag förstod ju inte riktigt hur tempdb kunde bli full, utan att det gjordes rollback.

Tempdb är konfad till ett fast storlek och kan inte växa. Det fanns diskutrymme så att man ev. kan utöka storleken på tempdb, om det visar sig att den valda storleken (4*5 GB) inte räcker till.

På andra servrar när dålig fråga har skrivits och tempdb blivit full pga sort så har det gjorts rollback och allt har varit frid och fröjd. SQL Servern hade inte gått ner.

SQL Servern var uppe och de AG som var primära på den server som fick problem, hade gjorts failover, kunde jag se av de typ 100 larmen!

Men jag såg inte det larm som skulle ha kommit om sort. Så ja, jag valde fel lösning,

Får nog se till att får larm på:
The version store is full. New version(s) could not be added. A transaction that needs to access the version store may be rolled back.

Nä, nu är det dags att ta helg igen och försöka sova. Klockan är ju 01:37!

Får försöka lista ut varför det hela hände för att börja med.