Bokat tid för service


Har nu bokat tid för 2000-mila service, kl 9 den 24/10.

Hoppas bara att det är farbara vägar då!

Packboxen hade inte kommit in än 😮 Leverantören i Italien säger att det kommer att levereras inom 14 dagar