Kollade provsvaren


Loggade in och kollade provsvaren. Få se vad läkaren säger.

Behöver ev. justera B12 (Kobalamin) som jag tolkar det. Tar det som tabletter varje dag och inte som spruta var tredje månad.

Analys Resultat Referensintervall
S–Tyrotropin (TSH) 1.7 mIE/L 0.40-4.0
S–Calciumjon, fri 1.22 mmol/L 1.18-1.34
S–Kreatinin (enz) 68 µmol/L 60-105
Pt–eGFR (1,73m2), Kreatinin, LM rev >90 mL/min/1,73 kvm yta >64
S–Kalium 4.4 mmol/L 3.6-4.6
S–Albumin (imm) 41 g/L 36-45
S–ALAT 0.67 µkat/L <1.20
S–Folat 15.2 nmol/L 7.0-40
S–Kobalamin 886 pmol/L 140-650
P–Glukos 5.5 mmol/L 4.2-6.0
S–Zink 14.8 µmol/L 11.0-17.0
B–Hemoglobin (Hb) 151 g/L 134-170
B–Erytrocyter 6.81 x10e12/L 4.25-5.71
B–EVF 0.46 0.40-0.50
B–MCV 68 fL 82-98
Erc(B)–MCHC 325 g/L 317-357
B–Leukocyter 4.3 x10e9/L 3.5-8.8
B–Trombocyter 186 x10e9/L 145-348