Dietist


Igår ringde jag till Värnamo för att kolla hur det går med remissen de fått till dietisten.

Idag ringde en dietist upp mig. Vad gällde det?

Berättade lite kort vad som hänt:

  • Gastric bypass 2009
  • Ny nedre magmun 2017 efter några års värk
  • Ny värkperiod innan semestern
  • För höga värden, men inte tillräckligt högt för att räknas som inflammation i tarmarna = nekad besök på Ryhov
  • Ännu mer värk till hösten och nästan daglig spring på toa sedan oktober
  • Träff med kirurg i november = sammanväxning i tarmarna = ingen åtgärd. Då bad att få träffa en dietist i Jönköping.
  • Remiss till dietist i Värnamo efter påminnelse.

Efter lite letande hittade hon remissen och deras svar. De gör endast uppföljning ett år efter en Gastric bypass. Så de har hänvisat mig till vårdcentralen.

Då sa att vårdcentralen hänvisar till den remiss som skickats till er och jag får inte ens komma till en läkare där pga det!

Bäst jag får remiss från vårdcentralen till en dietist i Jönköping (Ryhov) sa hon. OK, jag gör ett nytt försök.

Så jag ringde till vårdcentralen som skulle ringa upp mig vid 10.

Kort därefter fick jag ett nytt samtal från Värnamo, en annan dietist.

Sa att jag nyss ringt vårdcentralen. Skit i de, du kan komma hit om du vill så du får träffa nån i alla fall.

Det fanns en tid nu på fredag (10:30) och jag tog det.

Det ringdes från vårdcentralen efter 10:30. Fick berätta om turerna. Sköterskan ska ta och läsa turerna i  journalen och återkomma till mig.

En stund senare ringde hon tillbaka. Hon hade kollat med dietisten i Värnamo. Dietisten i Värnamo kommer att skriva en remiss till dietist i Jönköping efter att vi träffats på fredag.

Det lät bra det.