Note till self nr 15002346


  1. Tröstätning funkar går inte ihop med magvärk.
  2. Irritation botas inte av tröstätning