Luktar bränt


Har gått runt och kollat vad det är som luktar. Det luktar bränt, inget som alstrar värme, inget som är varm/hett, inget som luktar, hos mig.

Förmodligen har nån som roastar bröd. Känner mig lite paranoid sen det brann hos grannen.